SOKONGAN KOMUNIKASI

Latihan

Oleh itu, kami sedia membantu pelangan kami untuk melatih pekerja mereka.

Kami menawarkan latihan untuk pentadbir, latihan untuk pelatih dan latihan untuk pekerja.

Latihan untuk pentadbir

Kami melatih mereka yang dilantik oleh pelanggan dari bahagian penguatkuasaan untuk menjadi pentadbir yang akan bertanggungjawab menetapkan tetapan sistem, menerima laporan yang disemak dan menghantar laporan tersebut kepada bahagian penguatkuasaan.

Latihan untuk pelatih

Kami melatih pekerja yang dipilih oleh pelanggan untuk menjadi pelatih dan juga contoh kepada pekerja yang lain dalam memperkenalkan Canary® WBS.

Latihan untuk pekerja

Bahan-bahan latihan yang merangkumi segala aspek Canary® WBS untuk pekerja pelanggan kami secara umum.

Sokongan Komunikasi

Cetakan

Kami turut menyediakan sokongan komunikasi seperti:

 • Roll Up / Standing Banner
 • Standing / Outdoor Board
 • Poster
 • Brochure atau Flyer
 • etc…
Sokongan Komunikasi

Digital

Kami turut menyediakan sokongan komunikasi seperti:

 • Ledakan E-Mel
 • E-Mel Tandatangan Penafian
 • Kempen Digital/ kempen Media Sosial
 • Website
 • Videos
 • Dll…

Rujukan