Soalan Yang Biasa Diajukan

Sistem Whistleblowing adalah perkhidmatan yang membolehkan pekerja, pennguna, penyedia perkhidmatan atau orang awam untuk membuat aduan secara rahsia mengenai kelakuan tidak beretika atau menyalahi undang-undang dalam sesebuah organisasi.

Hotline whistleblowing kami ditubuhkan untuk membolehkan aduan dibuat terus kepada badan kerajaan yang berkaitan mengenai pelbagai isu berkaitan penyalahgunaan kuasa, pelanggaran undang-undang dan kod tata-laku, rasuah, penyelewengan, gangguan, kecurian, pelanggaran keselamatan dan kesihatan, cover-ups and nepotism.

Hotline boleh digunakan oleh pekerja kami, penyedia perkhidmatan atau pelanggan kami.

Badan Kerajaan yang berkaitan akan meneliti laporan tersebut dan sebarang petanda yang menunjukkan salah laku akan di ambil tindakan yang bersesuaian.

Data anda akan dihapus dalam kes berikut:

  • Atas permintaan pelanggan Canary
  • Pada akhir kontrak antara operator Canary dan pelanggan kami
  • Atas permintaan pemberi maklumat sekiranya pemberi maklumat telah memberikan data peribadinya

Ya. Peraturan kerahsiaan yang tegas digunakan. Selain itu, sistem kami turut membenarkan laporan dibuat secara rahsia.

Tidak. Tiada sebarang ganjaran akan diberikan untuk setiap isu yang dilaporkan.

Ya. Pemberi maklumat mempunyai keistimewaan untuk membiat akaun dan menambah maklumat tambahan apabila diperlukan. Pemberi maklumat boleh berhubung dengan pasukan ‘whistleblowing’ melalui paparan antara muka.

Pemberi maklumat boleh menghantarkan laporan melalui tujuh saluran terkawan yang disediakan, iaitu boring online, pesanan mesej, panggilan telefon/faks, kiriman surat, aplikasi mudah alih, e-mel, dan online chat.

Server kami menggunakan sijil SSL sebagai protocol cryptograph untuk komunikasi yang selamat antara Sistem Whistleblowing Canary dan klien atau pemberi maklumat. Untuk menambah fungsi keselamatan, data anda akan di’encrypted’.

Untuk cadangan harga, sila hubungi kami melalui halaman hubungi kami.

Maklumat akan dihantar kepada kakitangan yang dilantik oleh pelanggan kami sahaja. Sistem Whistleblowing Canary tidak akan menghantar sebarang maklumat kepada pihak lain diluar organisasi pelanggan kami tanpa kebenaran dari pelanggan kami.

Pejabat kami terletak di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pada ketika ini kami hanya menyediakan perkhidmatan bagi kawasan Asia Tenggara.Walau bagaimanapun, ia tidak membataskan kemungkinan kami akan melayani lain-lain negara.

Pada ketika ini, kami beroperasi dalam empat bahasa: Bahasa Ingeris, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Thailand. Walau bagaimanapun, ia tidak membataskan kami untuk melayani lain-lain bahasa.

Adakah anda memerlukan lebih banyak maklumat?