Perkongsian

Kami menghargai kerjasama kerana tugas kami dalam menyediakan sistem ‘whistleblowing’ yang terbaik bergantung kepada kejayaan perkongsian di seluruh dunia. Integrity Asia bersedia untuk perkongsian jangka masa panjang dengan syarikat-syarikat sama ada sebagai pengguna atau sebagai sub-kontraktor untuk Sistem Whistleblowing kami.

Pengguna


Sebagai seorang pengguna, organisasi anda boleh menawarkan klien anda sistem whistleblowing yang berfungsi sepenuhnya, dimana anda boleh mengatur saluran-saluran bagi pihak mereka sebagai penyedia perkhidmatan luaran. Integrity Asia akan membantu dalam menyediakan boring online dimana organisasi anda akan bertanggungjawab dalam menubuhan sistem telefoni yang bersambung dengan laman web. Organisasi anda akan mengenakan caj kepada klien anda untuk menguruskan sistem whistleblowing mereka dan Integrity Asia akan mengenekan caj yuran yang kompentitif kepada organisasi anda.

Sub-kontraktor


Sebagai sub-kontraktor khusus bagi kawasan, budaya dan bahasa tertentu, organisasi anda mampu membantu klien Integrity Asia dalam menguruskan saluran-saluran seperti menjawab e-mel dan panggilan telefon dari pemberi maklumat dalam bahasa mereka sewaktu waktu bekerja di tempat anda. Organisasi anda akan dibayar untuk perkhidmatan yang ditawarkan.

Rujukan