Keselamatan

Canary Whistleblowing System (Canary®) dan server kami menggunakan sijil SSL sebagai cryptographic protokol untuk memastikan komunikasi yang selamat antara Canary Whistleblowing Sistem, para pelanggan dan pemberi maklumat. SSL membolehkan pelanggan dan pemberi maklumat suasana yang selamat dan terjamin;

  • Tiada siapa yang membaca mesej
  • Tiada siapa yang mengubah mesej
  • Pengguna akan disambungkan kepada server WBS (amat kecil kemungkinan terjadi phishing)

Data anda akan di’encrypt’ dan kami akan tandakan!

SSl digunakan dalam komunikasi internet (Web, Email, applikasi mudah alih, dan Online Chat)

Kerahsiaan

Kami memberi jaminan terhadap rahsia pemberi maklumat dan menawarkan pemberi maklumat 3 peringkat ‘ketanpanamaan’

  1. Pemberi maklumat tidak meminta kerahsian dan ‘ketanpanamaan’. Tiada halangan untuk mendedahkan maklumat mereka
  2. Identiti pemberi maklumat kekal rahsia. Identiti mereke akan dirahsiakan dan tidak akan dikongsi
  3. Pemberi maklumat tidak ingin dikenali

Rujukan