प्रशिक्षण र संचार समर्थन

तालिम

ह्विसलब्लोइङ प्रणालीको सफलतामा कर्मचारीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु अत्यावश्यक हुँदा, यो चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ। त्यसकारण, हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई उहाँहरूका कर्मचारीहरूको शिक्षामा सहायता गर्छौँ।

हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई प्रशासकहरूको प्रशिक्षण, ‘प्रशिक्षकहरू’ को प्रशिक्षण र कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण उपलब्ध गराउँछौँ।

प्रशासकहरूको प्रशिक्षण

हामी सेवाग्राहीहरूको अनुपाल विभागको नियुक्त कर्मचारीलाई प्रशासक बन्नका लागि प्रशिक्षण दिन्छौँ जो प्रणाली सेटअप गर्नमा, समीक्षा गरिएको रिपोर्ट प्राप्त गर्नमा र अनुपालन विभागलाई रिपोर्ट फरवार्ड गर्नमा इन्चार्ज हुन्छन्।

प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण

हामी सेवाग्राहीहरूद्वारा चयन गरिएका कर्मचारीहरूलाई Canary® WBS कार्यान्वयन गर्नमा प्रशिक्षकहरूको साथै अरू कर्मचारीहरूका लागि भूमिका मोडल बन्न प्रशिक्षण दिन्छौँ।

कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सामग्रीले सामान्यतया सेवाग्राहीहरूका कर्मचारीहरूका लागि Canary® WBS का आधारभूत कुराहरू समेट्छ।

सञ्चार समर्थन

प्रिन्टिङ

प्रशिक्षणका साथै, हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई निम्न जस्ता सञ्चार समर्थन पनि उपलब्ध गराउँछौँ:

 • रोल अप / स्ट्यान्डिङ ब्यानर
 • स्ट्यान्डिङ / आउटडोर बोर्ड
 • पोस्टर
 • ब्रोसर वा फ्लायर
 • आदि
सञ्चार समर्थन

डिजिटल

प्रशिक्षणका साथै, हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई निम्न जस्ता सञ्चार समर्थन पनि उपलब्ध गराउँछौँ:

 • इमेल ब्लास्ट
 • इमेल हस्ताक्षर अस्वीकरणहरू
 • डिजिटल अभियानहरू / सामाजिक मिडिया अभियानहरू
 • वेबसाइट पृष्ठ
 • भिडियोहरू
 • आदि

हाम्रा सन्दर्भहरू