பயிற்சி மற்றும் தொடர்பு ஆதரவு

பயிற்சி

விசில் ஊதுதல் முறையின் வெற்றியில் ஊழியர்களை மேம்படுத்துவது அவசியம் என்றாலும், அது சவாலானது. எனவே, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களின் ஊழியர்களின் கல்வியில் நாங்கள் உதவுகிறோம்.

நாங்கள் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிர்வாகிகளின் பயிற்சி, ‘பயிற்சியாளர்களின்’ பயிற்சி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம்.

நிர்வாகியின் பயிற்சி

வாடிக்கையாளர்களின் இணக்கத் துறையின் நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு நாங்கள் அமைப்பை அமைப்பதற்கும், மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிக்கையைப் பெறுவதற்கும், அறிக்கையை இணக்கத் துறைக்கு அனுப்புவதற்கும் பொறுப்பான நிர்வாகிகளாக ஆக பயிற்சி அளிக்கிறோம்.

பயிற்சியாளர்களின் பயிற்சி

கேனரி ® ஐ செயல்படுத்துவதில் வாடிக்கையாளர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களை பயிற்சியாளர்களாகவும் மற்ற ஊழியர்களுக்கு முன்மாதிரியாகவும் நாங்கள் பயிற்றுவிக்கிறோம்.

ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி

பயிற்சி பொருள் பொதுவாக வாடிக்கையாளர்களின் ஊழியர்களுக்கான கேனரி ® இன் அடிப்படைகளை உள்ளடக்கியது.

தொடர்பு ஆதரவு

அச்சிடுதல்

பயிற்சிக்கு கூடுதலாக, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது போன்ற தகவல்தொடர்பு ஆதரவையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம்:

 • ரோல் அப் / ஸ்டாண்டிங் பேனர்
 • நிலையம் / வெளிப்புற வாரியம்
 • சுவரொட்டி
 • சிற்றேடு அல்லது ஃப்ளையர்
 • இது
தொடர்பு ஆதரவு

டிஜிட்டல்

பயிற்சிக்கு கூடுதலாக, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது போன்ற தகவல்தொடர்பு ஆதரவையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம்:

 • மின்னஞ்சல் வெடிப்பு
 • மின்னஞ்சல் கையொப்பம் மறுப்பு
 • டிஜிட்டல் பிரச்சாரங்கள் / சமூக ஊடக பிரச்சாரங்கள்
 • வலைத்தளப் பக்கம்
 • வீடியோக்கள்
 • இது

எங்கள் குறிப்புகள்