Canary WBS: Canary WBS:

Mga Channel

Channels

Ang whistleblower ay maaaring magsumite ng isang ulat sa pamamagitan ng iba’t-ibang channel tulad ng telepono, text message o ang aming 24/7 na mga tool tulad ng:

Secured Website Form

Text Message

Phone

Postage Mail

Mobile App

Email

Online Chat

Sa tulong ng mahuhusay at sanay naming mga kawani, sinisiguro namin ang mataas na kalidad na pagsusuri, seguridad kabilang na ang pagiging kumpidensyal ng whistleblower sa pagsumite ng isang ulat.

Channels

Ang whistleblower ay maaaring magsumite ng isang ulat sa pamamagitan ng iba’t-ibang channel tulad ng telepono, text message o ang aming 24/7 na mga tool tulad ng:

Secured Website Form

Text Message

Phone

Postage Mail

Mobile App

Email

Online Chat

Sa tulong ng mahuhusay at sanay naming mga kawani, sinisiguro namin ang mataas na kalidad na pagsusuri, seguridad kabilang na ang pagiging kumpidensyal ng whistleblower sa pagsumite ng isang ulat.

Ang Integrity Asia ay naglalaan ng isang ligtas at nakatuong website para sa mga whistleblower. Ang lahat ng mga ulat ay maa-access ng mga customer ngunit ginagarantiyahan ng Integrity Asia ang kumpidensyalidad ng pagkakakilanlan ng whistleblower sa ilalim ng sumusunod na pagpipilian:

  1. Ang whistleblower ay maaaring makipag-ugnayan para sa karagdagang impormasyon ng walang anumang paghihigpit ukol sa pagbubunyag ng kanyang impormasyon at pagkakakilanlan.
  2. Ang whistleblower ay maaaring makipag-ugnayan para sa karagdagang impormasyon ngunit ang kanyang pangalan ay pinapanatiling lihim at hindi ibabahagi sa kliyente.
  3. Ang whistleblower ay maaring manatiling anonymous at hindi niya kinakailangang punan ang form ukol sa kanyang personal na impormasyon at contact.

Ang whistleblower ay may mga pagpipilian sa pag-uulat o salaysay ng isang kaso. Kabilang dito ang SMS, WhatsApp at Telegram ng Canary® Whistleblowing System.

Makikipag-ugnayan ang Integrity Asia sa whistleblower upang isulat ang kanyang pahayag sa aming Secured Website Form.

wbh-example-phone-calling-1wbh-example-phone-calling-2

Ang pagtawag o pagpapadala ng mensahe ay mga karaniwang paraan na pinipili ng mga whistleblower sa pagulat ng isang pandaraya o anumang ilegal na aktibidad. Ang aming mga hotline operator ay bihasa at handang tumanggap ng mga ulat. Ang lahat ng tawag ay itinatala at naka-link sa aming Case Management System.

 

ORAS NG OPERASYON:

Lunes – Biyernes
8:30 – 18:00

Sarado tuwing opisyal na pambublikong holiday

Ang Canary® Whistleblowing Hotline ay naglalaan ng isang postage mail channel para sa mga kliyente. Ang whistleblower ay maaaring magpadala ng isang mail sa address na nakatakda sa Secured Website o Mobile App.

Ipoproseso ng aming mga operator ang kaso at ire-report ito sa Secured Website.

Gamit ang pinakabagong teknolohiya ng mobile, ang Canary® Whistleblowing ay bumuo ng isang mobile application sa Android smartphone. Ang aplikasyon ay naka-synchronize sa aming Secured Website System. Ito ay pumapahintulot sa isang whistleblower na gumawa ng ulat anumang oras pati na rin ang pag-upload ng mga larawan, video o pag-record ng boses.

Ang whistleblower ay maaaring mag-ulat ng isang kaso sa pamamagitan ng email na available dalawamput-apat na oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo. Sa pamamagitan ng email na teknolohiya, ang Canary® Whistleblowing Hotline ay naghanda ng mga feature na maaaring gamitin ng mga kliyente :

  • Email autoresponder
  • Email redirection service
  • Alias email
  • Push notifications
  • etc…

Ang sistema ng online chat ay maari ding gamitin ng whistleblower sakaling kailangan niya ng tulong o gabay sa kabuuang proseso. Ang aming operator ay sinanay upang harapin ang bawat uri ng sitwasyon at bihasang sagutin ang anumang mga katanungan.

 

ORAS NG OPERASYON:

Lunes – Biyernes

8:30 – 18:00

Sarado tuwing opisyal na pambublikong holiday

Mga saggunian