Canary WBS: Canary WBS:

Suporta sa Komunikasyon

PAGSASANAY

Mahalang pagtuonan ng pansin ang pagsasanay ng mga manggagawa sa kabuuang tagumbay ng whistleblowing system. Kami ay naglalayong magbigay ng komprehensibong serbisyo at handang gumabay sa mga manggagawa ng aming kliyente.

Kabilang sa serbisyong ito ang pagsasanay ng tagapangasiwa, tagapagturo at mga manggagawa.

Pagsasanay ng tagapangasiwa

Sasanayin namin ang itinalagang tauhan ng kliyente upang pangasiwaan ang pag-set up ng system, pagtanggap at pagsuri ng mga ulat bago ipasa ang mga ito sa kagawaran ng pagsunod.

Pagsasanay ng mga tagapagturo

Sasanayin namin ang mga piling empleyado ng kliyente upang maging tagapagturo at modelo para sa mabisang pagpapatupad ng Canary® WBS.

Pagsasanay ng mga manggagawa

Sa pangkalahatan, ang materyales na gamit sa pagsasanay ay sumasaklaw sa mga pangunahing batayan ng Canary® WBS. Ang mga batayang ito ay mahalagang maunawaan ng mga kliyente at manggagawa.

SUPORTA SA KOMUNIKASYON

Printing

Bilang karagdagang pagsasanay, nagbibigay din kami ng suporta sa komunikasyon para sa aming mga kliyente tulad ng :

 • Roll Up / Standing Banner
 • Standing / Outdoor Board
 • Poster
 • Brochure o Flyer
 • at iba pa…
SUPORTA SA KOMUNIKASYON

Digital

Bilang karagdagang pagsasanay, nagbibigay din kami ng suporta sa komunikasyon para sa aming mga kliyente tulad ng :

 • Email Blast
 • Email Signature disclaimers
 • Digital campaigns / Social Media campaigns
 • Website page
 • Videos
 • at iba pa…

Mga saggunian