Kumpideyslidad at Kaligtasan

Bilang isang third-party whistleblowing solution, ang Canary ay naghanda ng iba’t- bang pagpipilian upang matiyak ang kaligtasan ng mga whistleblower at ang pagiging epektibo ng whistleblowing solution.

  1. Ang whistleblower ay sumasang-ayong iulat ang isang isyu sa pamamagitan ng bukas na pagbabahagi ng kanyang impormasyon at pagpapahintulot na maibahagi ito sa kumpanya / institusyon. Ito ay magiging daan para sa kumpanya / institusyon na makipag-ugnayan sa whistleblower kung kinakailangan.
  2. Ibabahagi ng whistleblower ang kanyang pagkakakilanlan ngunit humihiling pa din ito ng kumpidensyalidad. Ang kanyang pagkakakilanlan ay papanatilihing lihim at hindi ibabahagi. Ito ay magiging daan para sa Integrity Asia na makipag-ugnayan sa whistleblower kung kinakailangan nang hindi ito naitataya sa anumang panganib.
  3. Ang whistleblower ay mananatiling anonymous. Maaari lamang makipag-ugnayan sa whistleblower kung ito ay magpapasyang lumikha ng isang anonymous na account.
Anonymous

Mga saggunian