Partnership

Dahil napagtanto namin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan, ang Integrity Asia ay bukas sa kahit anumang pangmatagalang kolaborasyon sa mga kumpanya saan mang sulok ng mundo. Ang mga interesadong kompanya ay maaaring makipagkolaborasyon bilang ‘user’ o ‘sub-kontraktor’ ng aming Whistleblowing System.

User


Bilang isang user, ang iyong organisasyon ay maaaring mag-alok ng isang fully-functional na whistleblowing system. Ang mga channel nito ay maaari mong pangasiwaan bilang isang external service provider.

Ang Integrity Asia ay tutulong sa disenyo ng webform samantalang ang iyong organisasyon ay mamamahala sa pag-set up ng mga sistema ng telephony na konektado sa site. Pananagutan ng iyong mga kliyente ang bayaran ang iyong organisasyon para sa pangangasiwa ng kanilang whistleblowing system. Ang Integrity Asia naman ay maglalapat ng naayong kabayaran sa iyong organisasyon para sa paggamit ng platform.

Sub-Kontraktor


Bilang isang sub-kontrator na dalubhasa sa isang heograpiya, kultura at wika, ang iyong organisasyon ay maaaring tulungan ang mga kliyente ng Integrity Asia sa pamamahala ng kanilang mga channel. Sa madaling salita, kabilang dito ang pagsagot sa mga email at tawag sa telepono ng mga whistleblower gamit ang naaayong wika sa oras ng operasyong angkop sa iyong time zone. Ang iyong organisasyon ay makakatanggap ng wastong kabayaran alinsunod sa serbisyong naisagawa..

Kung ang iyong organisasyon ay interesadong siyasatin ang posibilidad ng kolaborasyon kasama ang Integrity Asia, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng aming contact page.

Mga saggunian