SEGURIDAD

Ang Canary Whistleblowing System (Canary®) at ang aming mga server ay gumagamit ng SSL certificate bilang cryptographic protocol upang siguraduhin ang ligtas na komunikasyon sa pagitan ng Canary Whistleblowing System, mga kliyente at whistleblower. Ang SSL ay naggagarantiya na :

  • Walang makapagbabasa ng iyong mensahe
  • Walang mababago sa iyong mensahe
  • Ikaw ay nakikipagpanayam sa nakalaang WBS Server

Ang iyong mga datos ay naka-encrypt kasama ang aming lagda!

Ang SSL ay ginagamit para sa anumang komunikasyon sa internet (Web, Email, Mobile App at Chat Online)

KUMPIDENSYALIDAD

Ginagarantiya namin ang pagiging kumpidensyal ng whistleblower sa pamamagitan ng pagpapanukala ng tatlong antas ng pagkakakilanlan:

  1. Ang whistleblower ay hindi humihiling ng kumpidensyalidad at anonymity. Hindi hihigpitan ang pagbubunyag ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
  2. Ang pagkakakilanlan ng whistleblower ay mananatiling kumpidensyal. Ito ay hindi ibabahagi at pinapanatiling lihim.
  3. Nais ng whistleblower na manatiling anonymous.

Mga saggunian