Seguridad at Pagppanatili ng Datos

Seguridad

Ang Canary Whistleblowing System (Canary®) at ang aming mga server ay gumagamit ng SSL certificate bilang cryptographic protocol upang siguraduhin ang ligtas na komunikasyon sa pagitan ng Canary Whistleblowing System, mga kliyente at whistleblower. Ang SSL ay naggagarantiya na :

  • Walang makapagbabasa ng iyong mensahe
  • Walang mababago sa iyong mensahe
  • Ikaw ay nakikipagpanayam sa nakalaang WBS Server

I-eencrypt namin ang iyong datos kalakip ang aming lagda!

Ang mga transaksyon ng datos sa pamamagitan ng aplikasyong Canary WBS ay gumagamit ng matataas na antas na pamantayan sa seguridad tulad ng SSL (COMODO CA Limited), Firewall at pangkalahatang proteksyon kabilang na ang pagsubaybay sa anumang kahina-hinalang aktibidad. Ang proteksyon na ito ay ginagamit upang maiwasan ang malware, virus, pagnanakaw at maling paggamit ng impormasyon at iba pang uri ng mga pag-atake.

Ginagamit ang SSL para sa anumang anyo ng komunikasyon sa internet (Web, Email, Mobile App at Chat Online).

Pagpapanatili ng data

Nakatuon ang Canary sa pagprotekta at paggalang ng iyong privacy ayon sa mga panuntunan ng GDPR:

  1. Ang mga datos ay kinokolekta para sa tukoy, malinaw at lehitimong mga layunin tulad ng mga nabanggit sa Privacy Policy.
  2. Ang mga datos ay buburahin pagkatapos ng isang tiyak na panahon batay sa kasunduan.
  3. Maaaring mailantad ang mga datos para sa mga ligal na mga layunin tulad ng nabanggit sa Privacy Policy.

Tapusin ang pag-encrypt

Ang Canary Whistleblowing ay isang end-to-end na naka-encrypt na website na nangangahulugan lamang ng mga gumagamit ng pakikipag-usap, isang kliyente o isang whistleblower at Canary Whistleblowing, maaaring ma-access ang mensahe. Gumagamit kami ng SSL ng mga sertipiko bilang isang protokolograpikong protocol na nagbibigay-daan sa Canary Whistleblowing at aming server na protektahan ang data ng aming gumagamit mula sa hindi sinasadyang pag-aalis ng partido.

Kapag ang isang gumagamit ay tumuturo sa aming protektadong website, ibinahagi ng aming protektadong server ang pampublikong susi sa gumagamit upang magsimula ng isang ligtas na sesyon na nagpoprotekta sa inilipat na mensahe. Tanging ang Canary Whistleblowing System, na mayroong pribadong key na na-install sa aming server ng pinagmulan at hindi nagbahagi, ay maaaring mag-decrypt ng isang mensahe na ipinadala ng gumagamit. Nangangahulugan ito na ang Canary Whistleblowing lamang ang maaaring mabasa ang mensahe.

Mga saggunian