การรักษาความลับและความปลอดภัย

ในฐานะผู้ให้บริการระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส Canary ได้พัฒนาช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่หลากหลายเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน:

  1. ผู้แจ้งเบาะแสยินยอมที่จะรายงานปัญหาด้วยการเปิดเผยข้อมูลของเขาหรือเธออย่างเปิดเผยและอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอกับ บริษัทหรือสถาบัน ซึ่งช่วยให้บริษัทหรือสถาบันสามารถติดต่อผู้แจ้งเบาะแสได้หากมีความจำเป็น
  2. ผู้แจ้งเบาะแสแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือ เธอ แต่ขอให้เก็บรักษาเป็นความลับ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งทางเลือกนี้ช่วยให้อินทิกริตี้เอเชียสามารถติดต่อผู้แจ้งเบาะแสได้หากจำเป็นโดยผู้แจ้งเบาะแสไม่มีความเสี่ยงใดๆ
  3. ผู้แจ้งเบาะแสไม่เปิดเผยตัวตน ผู้แจ้งเบาะแสสามารถได้รับการติดต่อได้หากเขาหรือเธอสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

การอ้างอิงของเรา