ประสิทธิผล

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส Canary (Canary®) มอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพต่อไปนี้:

  • ช่องทางดิจิตอลของเราได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยลดสแปมที่เข้ามา
  • นักวิเคราะห์ของเราจะคัดกรองรายงานที่เข้ามา ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าของเรามุ่งเน้นเฉพาะรายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • ผู้ให้บริการช่องทางดิจิตอลของเราจะตอบสนองต่อผู้แจ้งเบาะแสโดยตรงอย่างรวดเร็ว
  • Canary เป็นบริการของบุคคลที่สาม เรารับประกันว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ดังนั้นเราจึงสามารถรับรองความลับและความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสได้

การอ้างอิงของเรา