ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 9 เมษายน 2024

ประกาศนี้เป็นฉบับปรับปรุงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว และเป็นข้อผูกพันธ์จากบริษัท Integrity Indonesia (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อินเทกริตี้”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความเคารพและความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://www.screening-asia.com และเว็บไซต์เครือข่ายที่แยกออกมา ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่นของอินเทกริตี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไซต์” และ “แอปพลิเคชั่น” ตามลำดับ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจ ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการของอินเทกริตี้ เช่น บริการคัดกรองประวัติก่อนการจ้างงาน บริการตรวจสอบคู่ค้า และบริการรับแจ้งเบาะแส (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการของอินเทกริตี้”) ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน เกี่ยวกับวิธีที่อินเทกริตี้ดำเนินการรวบรวม ประมวลผล เปลี่ยนแปลง เปิดเผย จัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ การลบ และ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Integrity เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการของอินเทกริตี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กำลังดำเนินการ” หรือ “เพื่อดำเนินการ” หรือ “อยู่ระหว่างการดำเนินการ”)

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึง“คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ท่าน”หมายถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ขาย คู่ค้าของ Integrity Indonesia และใครก็ตามที่เข้าถึงแอปพลิเคชันของเรา การอ้างอิงถึง “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึงบริษัท Integrity Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนดำเนินงานในประเทศอินโดนีเซีย ที่อยู่สำนักงานใหญ่ Jl. RS. Fatmawati Raya No.57-B, RT/RW 03/05, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, 12430, Indonesia.
การใช้บริการของเรา คุณเข้าใจว่าเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ คำจำกัดความที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อ้างอิงถึงคำจำกัดความที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณให้ความยินยอมต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือผ่านวิธีการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม เราได้แบ่งประเภทออกเป็นเจ็ดประเภท โปรดรับทราบว่ารายดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเรามีอยู่ หรือจะทำการรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ

 1. ข้อมูลเอกลักษณ์ประจำตัว
  ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำตัวพนักงาน และข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆที่คล้ายกัน
 2. ข้อมูลติดต่อ
  ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และ/หรือเบอร์โทรของบริษัท) ที่อยู่บ้านและ/หรือที่ทำงาน (ถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง) และชื่อบริษัท
 3. ลักษณะส่วนบุคคล
  ซึ่งอาจรวมถึงอายุ วันเกิด เพศ สถานภาพการสมรส สัญชาติ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และประวัติอาชญากรรม
 4. ข้อมูลทางการเงิน
  ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ประวัติเครดิตบูโร รายได้ และบันทึกประวัติการล้มละลาย
 5. ข้อมูลด้านสุขภาพ
  ซึ่งอาจรวมถึงประวัติทางเวชระเบียน ภาวะสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลความพิการ
 6. ประวัติการสนทนาระหว่างเรากับคุณ
  เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านช่องทางอีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ เราอาจเก็บบันทึกประวัติการสื่อสารดังกล่าวไว้ และทีมบริการลูกค้าของเราอาจบันทึกคำถาม ข้อร้องเรียน ความต้องการ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของคุณไว้ในฐานข้อมูลของเรา นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณเลือกแบ่งปันกับเรา เช่น เมื่อคุณกรอกคำติชม คำแนะนำ หรือแบบฟอร์มร้องเรียนเข้ามาถึงเรา
 7. ข้อมูลการใช้งาน
  ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั่วไป เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ชื่อโดเมน ประเภทเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ วันที่และเวลาในการเข้าถึง หน้าเว็บเฉพาะที่คุณเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา ทรัพยากรที่อ้างอิงถึง ตัวระบุตำแหน่ง (URL) และระยะเวลาการเข้าชมแต่ละหน้า

2. ช่องทางที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านวิธีการต่างๆ ได้แก่:

 1. จากคุณโดยตรง
  จะเกิดขึ้นเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราโดยตรง เช่น เมื่อคุณติดต่อกับเราทางอีเมลหรือโต้ตอบโดยตรงกับเราผ่านการกรอกแบบฟอร์มบนเวปไซน์ และแชทสนทนา เป็นต้น
 2. การติดตามและการโต้ตอบ
  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การโต้ตอบของคุณกับเอกสารทางการตลาดใด ๆ ที่เราส่งถึงคุณ หรือการสื่อสารทางอีเมลใด ๆ ที่ส่งถึงหรือได้รับจากคุณ
 3. แหล่งที่มาของข้อมูลจากบุคคลที่สาม
  เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือผ่านบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อช่วยเหลือลูกค้าขอเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ลูกค้าได้ให้การยินยอมในการใช้บริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทจัดหางานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร
 4. แหล่งข้อมูลสาธารณะ
  เราอาจใช้แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น แพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพอย่าง LinkedIn สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถรักษารายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับมืออาชีพ
 5. ข้อมูลการติดตามและคุกกี้
  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง คุกกี้ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยการจัดเก็บและจัดการสถานะ การตั้งค่า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ กล่าวอีกในหนึ่งคือ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำการกระทำหรือการตั้งค่าของผู้ใช้ที่เคยเข้าสู่ระบบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชมเวปไซน์เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว
  คุกกี้ คือไฟล์ที่มีข้อมูลเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเฉพาะ และข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน โดยจะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา
  คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราบางส่วนได้
  ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทของคุกกี้ที่เราใช้:
  คุกกี้เซสชัน: เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
  คุกกี้การตั้งค่า: เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำความสนใจ และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ
  คุกกี้ความปลอดภัย: เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย

3. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงค์เพื่อการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเวปไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้ตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าถึง หรือเยี่ยมชม โปรดทราบว่าคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเรา
เราไม่สามารถควบคุมเวปไซต์ของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติของเวปไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สามในทุกกรณี

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ข้างต้นที่เราทำการรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อให้บริการ รวมถึงการคัดกรองประวัติการจ้างงาน การคัดกรองคู่ค้า การแจ้งเบาะแส และบริการอื่น ๆ ที่เรามอบให้ หรืออาจเสนอให้ในอนาคต
 2. การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ การอัปเดต การพัฒนา และ/หรือการปรับปรุงบริการของเรา หรือบริการที่บุคคลภายนอกร่วมมือกับเรา
 3. วัตถุประสงค์ภายใน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การแก้ไขปัญหา การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงบริการของเราให้ตรงตามความต้องการและความชอบของผู้ใช้งาน
 4. การปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามข้อบังคับทางกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้
 5. การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นและ/หรือบริการของเราให้เป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ที่เรามอบให้และ/หรือบุคคลที่สามที่ร่วมมือกับเรา
 6. ดำเนินการตามคำขอของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าถึง การแก้ไข การอัปเดต และ/หรือการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระบบของเรา ตลอดจนการติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอ
 7. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารใหม่และ/หรืออีเมลสรุปผลดำเนินการ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารใดๆ หรือการสื่อสารอื่นในลักษณะที่คล้ายกัน คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อเราเพื่อยกเลิกการรับข่าวสารได้ที่อีเมลล์ : marketing@integrity-asia.com
 8. วัตถุประสงค์อื่นๆ ตราบใดที่วัตถุประสงค์เหล่านั้นไม่ได้ถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับที่ถูกบังคับใช้ โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ เมื่อมีการขอความยินยอมจากผู้ใช้ โดยหากกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมก่อนดำเนินการในกระบวนการดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เราจะให้การเข้าถึง ส่งต่อ ถ่ายโอน ส่งมอบ และ/หรือเปิดเผย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเปิดเผย” หรือ “การเผยแพร่”) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีอยู่ในระบบของเรา จะถูกดำเนินการโดยเราและฝ่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง :

 1. ผู้ขาย ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ
  เพื่อให้เราสามารถให้บริการของอินเทกริตี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ ผู้รับช่วงบริการ หรือตัวแทนที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา ฝ่ายเหล่านี้อาจมีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินงาน เช่น การตรวจสอบ การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล โปรโมชั่น การตรวจจับการฉ้อโกง การส่งอีเมล และการสนับสนุนผู้ใช้อื่น ๆ เรารับรองว่าบุคคลที่สามเหล่านี้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนบริการของอินเทกริตี้เท่านั้น เรารับรองว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับพนักงานของเรา และเราจะแจ้งให้คุณทราบหากผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นบุคคลที่สาม และได้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่เราได้มอบหมาย
 2. ผลประโยชน์ที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมาย และสิทธิ์ทางกฎหมาย
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสามารถให้หลักฐานที่ถูกต้องแก่เรา และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับอนุญาตและ/หรือผูกพันตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน ผู้มีอำนาจที่กำหนด โดยมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นในการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายที่อาจเกิดขึ้น การฉ้อโกง เหตุการณ์ที่น่าสงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ที่มีส่วนร่วม หากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอจากรัฐบาลหือหน่วยงานของรัฐ กระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งศาลหรือหมายศาลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของชาติหรือการบังคับใช้กฎหมายตามที่หน่วยงานสาธารณะร้องขอ
 3. โดยการได้รับความยินยอมจากคุณ
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยการได้รับอนุญาต หรือการยินยอมจากคุณ
 4. การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ
  ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ และถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเขต จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของรัฐบาล ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ
  หากคุณอยู่นอกประเทศอินโดนีเซียและเลือกที่จะให้ข้อมูลแก่เรา โปรดรับทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังอินโดนีเซียและดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่อินโดนีเซีย
  โดยการให้ความยินยอมตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และการส่งข้อมูลของคุณ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงที่จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

  เราจะดำเนินการทั้งหมดตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และเราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใด ๆ เว้นแต่เราจะใช้การควบคุมที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เราพยายามรักษาความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราว เนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดและส่งออกไปเพื่อใช้บริการของอินเทกริตี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับโดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรากำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล โปรดทราบว่า อินเทกริตี้ ได้รับการรับรอง ISO 27001:2013 สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

7. การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเช่น Google Analytics เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็ป อ่านข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับ Google Analytics ที่นี่: https://www.google.com/analytics/terms/

8. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

บริการของเราสงวนสิทธิไม่ให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“ผู้เยาว์”)
เราจะไม่กระทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีตามเจตนา โดยไม่ได้รับอนุญาตและได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์โดยเด็ดขาด
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและเชื่อว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบ และหากพบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับการตรวจสอบ การอนุญาตหรือยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราในทันที

9. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นในการให้บริการหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่คุณ การตอบคำถาม การพิจารณาการสมัครงานของคุณ การเป็นพันธมิตรร่วมกับคุณ หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา กฎหมาย หรือทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและได้รับการจำกัดการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. สิทธิของผู้ใช้งาน

 1. เราให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ โดยที่คุณมีสิทธิ์ของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้:
  1. การเพิกถอนความยินยอม
   คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราในการดำเนินการ เปิดเผย และ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว เราจะลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของเรา และหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทันที
  2. คำขอเข้าถึง
   คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้ในระบบของเรา การให้สิทธิ์การเข้าถึงและสำเนาข้อมูลแก่คุณจะดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาที่บังคับใช้
  3. คำขอเปลี่ยนแปลง
   คุณมีสิทธิ์ขอให้เราหยุดการประมวลผล ลบ และ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากระบบของเรา โดยก่อนที่จะสามารถดำเนินการเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบและ/หรือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรืออัปเดตข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามขั้นตอนของเรา การดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาที่บังคับใช้
  4. คำขอลบข้อมูล
   คุณมีสิทธิ์ขอให้เราหยุดการประมวลผล ลบ และ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากระบบของเรา โดยก่อนที่จะสามารถดำเนินการเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นได้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบที่เราดำเนินการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามเหตุผลในการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบของเรา การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางติดต่อของอินเทกริตี้ เท่านั้น การดำเนินการตามคำขอลบข้อมูลจะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาที่บังคับใช้
   หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งข้อมูลถึงเราที่อีเมลล์เมลล์ privacy@integrity-asia.com โปรดรับทราบว่าข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการอาจนำไปใช้กับสิทธิ์เหล่านี้ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราจะตอบกลับคำขอของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เรามีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อ (a) ข้างต้นในกรณีที่:
  1. คำขอของคุณไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย อินเทกริตี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ฝ่ายที่ร้องขอค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งตนไม่มีอำนาจ และ/หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงอำนาจของตนเหนือข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอได้ และ/หรือ
  2. เราถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้งานโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจและ/หรือนโยบายภายในของอินเทกริตี้ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาที่บังคับใช้

11. ขอบเขตการจำกัดความรับผิด

คุณตกลงในการละะเว้น ไม่รับโทษ ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องอินเทกริตี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของอินเทกริตี้จาก/ต่อคำขอในการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าสินไหมทดแทน) อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจาก:

 1. ความสูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกดักจับ เข้าถึง ถูกขโมย เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และ/หรือขัดต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงปัจจัยที่เป็นผลตามมา จากข้อผิดพลาดของผู้ใช้หรือความประมาทเลินเล่อ
 2. ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ผ่านการประมวลผล เปิดเผย และ/หรือจัดเก็บโดยผู้ใช้ต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าการประมวลผล การเปิดเผย และ/หรือการจัดเก็บจะดำเนินการโดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา และ การประมวลผล การเปิดเผย และ/หรือการจัดเก็บดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ และ/หรือ ความผิดพลาด หรือความสมบูรณ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 3. ความเสี่ยงและ/หรือผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ และ/หรือข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่คุณกระทำในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือ
 4. ผลที่ตามมาทั้งหมดอันเกิดจากการใช้สื่อและ/หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณใช้ในการเปิดเผย ประมวลผล และ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

12. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้ใช้และอินเทกริตี้ ยอมรับว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับการควบคุมในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้) จะได้รับการแก้ไขโดยการอ้างอิงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

13. ภาษา

ในกรณีที่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้แสดงถึงตัวเลือกในภาษาต่างๆ และมีความแตกต่างระหว่างภาษาหนึ่งกับอีกภาษาหนึ่ง ให้ยึดถือข้อความภาษาอินโดนีเซียมีผลที่ให้น้ำหนักเหนือกว่าการแสดงผลในภาษาอื่น

14. การติดต่อและการแจ้งเตือน

 1. การแจ้งเตือนจากเรา
  1. การแจ้งเตือนจากเราจะถูกส่งถึงท่านหรือผู้ใช้งานผ่านประกาศบนเวปไซต์และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมลล์)
  2. การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราจะถูกส่งถึงท่านเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกิดขึ้นในอินเทกริตี้ และ/หรือในระบบที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเรา จะถูกส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วันทำการ นับตั้งแต่ที่เราทราบถึงความผิดพลาดนั้น การแจ้งเตือนนี้จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การแจ้งเตือนจากผู้ใช้งาน
  1. การแจ้งเตือนใด ๆ จากท่านที่ส่งถึงเราเกี่ยวกับบริการของเราจะมีผลเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนผ่านช่องทางดังนี้:
   • โดยการเยี่ยมชมหน้านี้บนเว็บไซต์ของเราที่: https://www.integrity-asia.com/contact/ หรือ
   • ส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่:
    PT Integrity Indonesia, Jl. อาร์เอส Fatmawati Raya No.57-B, RT/RW 03/05, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, 12430, Indonesia.
  2. การแจ้งเตือนใดๆ ที่ท่านต้องการส่งถึงเราเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางอีเมลล์ : privacy@integrity-asia.com

15. การทบทวนและแก้ไขเนื้อหา

บริษัทจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ยังคงสอดคล้องกับลักษณะการพัฒนาของบริการของเราในอนาคต และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางการแจ้งเตือนตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อ 14(a)
ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้ามาตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเป็นครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อมูลการปรับปรุงฉบับล่าสุดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ และสิทธิส่วนบุคคลของตัวท่าน รวมบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน