เงื่อนไขการบริการ Integrity Thailand

1. เงื่อนไข

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ http://www.canary-whistleblowing.com/ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง . หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้ใบอนุญาต

 1. ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสาร (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดชั่วคราวบน เว็บไซต์ Integrity Thailand สำหรับการดูแบบส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาตไม่ใช่การโอนตำแหน่งและภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ:
  1. แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ
  2. ใช้วัสดุเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
  3. พยายามถอดรหัสหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน PT เว็บไซต์ของ Integrity Thailand;
  4. ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา หรือ
  5. ถ่ายโอนวัสดุไปยังบุคคลอื่นหรือ “สะท้อน” วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อ จำกัด เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย PT บูรณภาพอินโดนีเซียได้ตลอดเวลา เมื่อคุณยุติการรับชมเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดสิ้นสุดคุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. วัสดุใน เว็บไซต์ของ Integrity Thailand ให้บริการบนพื้นฐาน “ตามสภาพ”  Integrity Thailand ไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ
 2. นอกจากนี้ Integrity Thailand ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

4. ข้อ จำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Integrity Thailand หรือซัพพลายเออร์ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้วัสดุบน PT เว็บไซต์ของ Integrity Thailand แม้ว่า Integrity Thailand หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Integrity Thailand ได้รับแจ้งทางปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญข้อ จำกัด เหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. ความถูกต้องของวัสดุ

วัสดุที่ปรากฏบน เว็บไซต์ของ Integrity Thailand อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ Integrity Thailand ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตนนั้นถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน Integrity Thailand อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Integrity Thailand ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา

6. ลิงค์

Integrity Thailand ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตนและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย PT ความสมบูรณ์ของเว็บไซต์อินโดนีเซีย การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การปรับเปลี่ยน

Integrity Thailand อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันในขณะนั้น

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและคุณจะไม่สามารถเพิกถอนได้ตามเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้น ๆ

Our References