Canary WBS: Canary WBS:

Về chúng tôi

Hối lộ, biển thủ, tham nhũng, và các hoạt động lạm dụng và gian lận khác có thể đang xảy ra ngay trước mắt bạn. Biết đến những hậu quả tai hại và quyết định báo cáo nó, nhân viên của bạn những ngườ đã chứng kiến các vấn đề sai phạm và chọn im lặng hàng tháng hoặc hàng năm trời trong khi thủ phạm vẫn tiếp tục trộm đi những tài sản quý giá của công ty bạn.

Bản nghiên cứu cho thấy các vụ gian lận trong công việc đem lại hậu quả mất mát hơn 1 triệu đô la trong khảo sát của 22% trường hợp và kéo dài trung bình khoảng 18 tháng trước khi chúng được phát hiện(*). Vì thế hệ thống thổi kèn luôn là một công cụ thẩm định cần thiết lúc ban đầu nơi mà nhân viên của bạn có thể báo cáo sự việc một cách an toàn và được bảo mật danh tính.

Hệ thống Người Thổi Kèn Canary® (Canary WBS) là một công ty dịch vụ thứ ba đường dây nóng về quy chế rất an toàn, đảm bảo, và cung cấp các báo cáo khuyết danh về những hoạt động sai phạm, gian lận, lạm dụng, và các vi phạm quy chế công ty.

Bản khảo sát chỉ ra rằng các thiệt hại về gian lận tại các tổ chức có đường dây nóng sẽ giảm đi khoảng 57% so với những tổ chức không sử dụng dịch vụ này. Hệ thống Canary® WBS độc quyền của chúng tôi cho phép khách hàng có thể phát hiện ra vấn đề ở giai đoạn sớm nhất để giảm thiểu thiệt hại trong khi đó vẫn bảo toàn được tính nguyên vẹn và uy tín của tổ chức.

Canary® WBS mang đến cho các khách hàng nhiều phương thức báo cáo tiện dụng và đảm bảo. Đội ngũ nhân viên được huấn luyện tốt và các chuyên gia phân tích của chúng tôi sẽ xem xét và điều chỉnh cẩn thận các bản báo cáo và đảm bảo tính bảo mật cho những người thổi kèn khi cần thiết. Các khách hàng cũng có thể vào trang quản trị của họ để theo dõi các bản báo cáo đã được duyệt qua.

Chúng tôi biết rằng việc giao tiếp hiệu quả là một trong những yếu tố mang lại thành công cho hệ thống thổi kèn. Vì thế chúng tôi trợ giúp khách hàng của mình trong việc huấn luyện và giao tiếp với nhân viên của họ bằng cách cung cấp bộ công cụ huấn luyện và truyền thông chuyên biệt.

(*) https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/

Khách hàng tham khảo