Hệ Thống Quản lý Vấn đề của chúng tôi

Hệ thống thổi kèn Canary (Canary®) cung cấp cho những người thổi kèn một không gian làm việc riêng và hệ thống quản lý vấn đề dành cho khách hàng của chúng tôi:

  • Những người thổi kèn được sở hữu một nơi làm việc riêng tư đảm bảo cho người dùng có thể kiểm tra các bản báo cáo và những nhiệm vụ của họ. Họ có thể xem tình hình của từng vấn đề trong thời gian thực và hành động được yêu cầu.
  • Các khách hàng cũng sở hữu trang quản trị và các con số thống kê, các nhiệm vụ và vấn đề riêng. Hệ thống quản lý vấn đề cho phép các khách hàng thực hiện các thao tác như yêu cầu thêm thông tin, lưu trữ các vấn đề hoặc ngay cả chuyển giao các vấn đề cho phòng ban khác.

Trình tự làm viêc có thể được sắp xếp bởi các khách hàng của chúng tôi.

Khách hàng tham khảo