PHƯƠNG THỨC

Các phương thức hiện có

Người thổi kèn có thể nộp báo cáo thông qua các phương thức khác nhau của chúng tôi, như điện thoại, tin nhắn, hoặc thông qua công cụ đường dây nóng tiện dụng 24/7 của chúng tôi như sau:

Mẫu đơn Bảo đảm trên trang web

Tin nhắn

Điện thoại

Thư tín

Trình duyệt di động

Email

Trò chuyện qua mạng

Với đội ngũ nhân viên tinh nhuệ cùng các phân tích chất lượng cao của mình, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật cho người thổi kèn trong quá trình báo cáo.

Các phương thức hiện có

Người thổi kèn có thể nộp báo cáo thông qua các phương thức khác nhau của chúng tôi, như điện thoại, tin nhắn, hoặc thông qua công cụ đường dây nóng tiện dụng 24/7 của chúng tôi như sau:

Mẫu đơn Bảo đảm trên trang web

Tin nhắn

Điện thoại

Thư tín

Trình duyệt di động

Email

Trò chuyện qua mạng

Với đội ngũ nhân viên tinh nhuệ cùng các phân tích chất lượng cao của mình, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật cho người thổi kèn trong quá trình báo cáo.

Chúng tôi mang lại cho khách hàng một trang web đảm bảo an toàn và dành riêng cho những người thổi kèn. Khách hàng luôn có thể tiếp cận với tất cả các bản báo cáo nhưng Integrity Asia cam kết an toàn về danh tính cho những người thổi kèn theo những tiêu chí sau đây:

  1. Có thể liên hệ với người thổi kèn để biết thêm thông tin và anh / cô ấy sẽ không đưa ra giới hạn nào về việc tiết lộ thông tin liên lạc của anh/ cô ấy.
  2. Có thể liên hệ với người thổi kèn để biết thêm thông tin, nhưng tên của anh/ cô ấy sẽ được giữ bí mật và không được tiết lộ với khách hàng của chúng tôi.
  3. Người thổi kèn mong muốn bảo mật danh tính và không cần thiết điền thông tin liên lạc.

Whistleblower có lựa chọn báo cáo thông qua tin nhắn SMS, tin nhắn WhatsApp, và đánh điện tín cho Hệ thống Canary® Whistleblowing.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với whistleblower và lưu lại lời chứng của họ trên Mẫu đơn Đảm bảo trên trang web.

wbh-example-phone-calling-1wbh-example-phone-calling-2

Gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn là những phương thức mà những người thổi kèn thường sử dụng để báo cáo các vụ gian lận và/ hoặc hoạt đông phi pháp. Các nhân viên trực tổng đài của chúng tôi đều được huấn luyện kỹ và luôn sẵn sàng để tiếp nhận các báo cáo. Tất cả các cuộc gọi đều được ghi âm lại và kết nối với Hệ Thống Quản lý Vấn đề của chúng tôi.

 

GIỜ HOẠT ĐỘNG:
Thứ hai – Thứ sáu
8:30 – 18:00

Đóng cửa vào các ngày lễ quốc gia

Canary® Whistleblowing cung cấp cho khách hàng thêm phương thức thư tín. Whistleblower có thể gửi thư đến địa chỉ đã được chỉ định rõ trên trang web Đảm bảo hoặc trên Trình duyệt Di động.

Các nhân viên trực tổng đài sẽ tiếp nhận vấn đề và báo cáo nó lên trang web Đảm Bảo.

Bằng cách sử dụng công nghệ di động mới nhất, Hệ thống Canary Whistleblowing đã phát triển nên một trình duyêt di động trên mạng di động thông minh Android. Trình duyệt này sẽ được đồng bộ hóa với Hệ thống và cho phép whistleblower có thể báo cáo bất cứ lúc nào cũng như việc tải lên các hình ảnh, video hoặc dữ liệu thâu âm.

Whistleblower có thể báo cáo vụ việc thông qua email 24 giờ trong bảy ngày 1 tuần. Thông qua công nghệ email, hệ thống đường dây nóng Canary® đã lắp đặt một dãy các tính năng sẵn có cho khách hàng:

  • Email trả lời tự động
  • Dịch vụ chuyển hướng email
  • Email bí danh
  • Thông báo đẩy
  • V.v.

Hệ thống trò chuyện qua mạng luôn sẵn sàng và đồng hành cùng whistleblower trong trường hợp cần giúp đỡ. Nhân viên tổng đài của chúng tôi được huấn luyện để đối mặt với bất kỳ mọi trường hợp và trả lời cho bất kỳ mọi câu hỏi nào.

 

GIỜ HOẠT ĐỘNG:

Thứ hai – Thứ sáu
8:30 – 18:00

Nghỉ vào các ngày lễ quốc gia

Khách hàng tham khảo