An toàn & Bảo Mật

Là giải pháp thổi kèn thuộc bên thứ ba, để đảm bảo sự an toàn cho những người thổi kèn và tính hiệu quả trong cách giải quyết thì Canary cam kết với những người thổi kèn những tiêu chí sau:

  1. Người thổi kèn đồng ý báo cáo vấn đề bằng việc chia sẻ cởi mở các thông tin về anh/ cô ấy và đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân với công ty/ cơ quan. Điều này giúp công ty/ cơ quan có thể liên hệ với người thổi kèn nếu cần thiết.
  2. Người thổi kèn để lộ danh tính của anh/ cô ấy nhưng yêu cầu được bảo mật. Danh tính của anh/ cô ấy sẽ được bảo vệ và không tiết lộ ra ngoài. Điều này giúp cho Integrity Asia có thể liên lạc với người thổi kèn nếu cần và tránh rủi ro người thổi kèn bị trả thù.
  3. Người thổi kèn vẫn ẩn danh. Có thể liên lạc được với người thổi kèn nếu anh/ cô ấy quyết định tạo một tài khoản khuyết danh.

Khách hàng tham khảo