HIỆU QUẢ

Hệ thống thổi kèn Canary (Canary®) cung cấp những giải pháp hiệu quả sau:

  • Công nghệ chống rô-bô. Các kênh số của chúng tôi được hoàn thiện với công nghệ chống rô-bô để giảm thiểu các tin nhắn rác.
  • Các bản báo cáo liên quan. Những chuyên gia phân tích sẽ sàng lọc báo cáo và giúp cho các khách hàng chỉ tập trung vào những bản báo cáo có liên quan mà thôi.
  • Phản hồi nhanh. Nhân viên tổng đài kênh số sẽ liên hệ trực tiếp với những người thổi kèn.
  • Không có mâu thuẫn về lợi ích. Canary là một dịch vụ thuộc bên thứ ba. Chúng tôi đảm bảo không có mâu thuẫn về lợi ích tồn tại trong mối quan hệ với khách hàng. Vì thế, chúng tôi có thể cam kết bảo mật và an toàn cho những người thổi kèn.

Khách hàng tham khảo