Canary WBS: Canary WBS:

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Hệ thống thổi kèn là một dịch vụ giúp mang các bản báo cáo ẩn danh về các hành vi phạm pháp hoặc sai đạo đức trong một tổ chức đến nhân viên, người tiêu dùng, người bán hàng hoặc quần chúng.

Đường dây nóng thổi kèn của chúng tôi được thành lập nhằm giúp cho việc chuyển giao các bản báo cáo đến ban quản lý của chúng tôi về những hành vi sai trái, vi phạm luật lệ, quy tắc, tham nhũng, gian lận, quấy nhiễu, biển thủ, trộm cắp, vi phạm an toàn sức khỏe, bao che và chủ nghĩa gia đình trị.

Các nhân viên, đại lý hoặc khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng đường dây nóng này

Ban Quản lý sẽ xem xét bản báo cáo và bất kỳ vấn đề nào được đánh giá là quản lý kém sẽ được thông qua các bước cần thiết để giải quyết.

Đúng. Các quy định chặt chẽ về bảo mật luôn được áp dụng. Hơn nữa hệ thống luôn mang tính tuyệt mật cho tất cả các bản cáo.

Không. Chẳng có phần thưởng nào dành cho việc báo cáo vấn đề cả.

 

Đúng. Người thổi kèn có quyền tạo một tài khoản và bổ sung thông tin bất cứ lúc nào. Người thổi kèn có thể liên hệ với với đội ngũ thổi kèn thông qua giao diện này.

Một người thổi kèn có thể gửi bản báo cáo qua các kênh liên lạc đảm bảo của chúng tôi như điền đơn trên trang web, tin nhắn, số điện thoại/ fax, trình duyệt di động, email, và trò chuyện qua mạng.

Trang chủ của chúng tôi sử dụng chứng nhận SSL làm giao thức mật mã để đảm bảo an toàn trong giao tiếp giữa Hệ thống Thổi Kèn Canary và khách hàng hoặc người thổi kèn. Các dữ liệu của bạn đều được mã hoá để gia cố thêm tính bảo mật.

Các thông tin về giá cả vui lòng liên lạc với chúng tôi qua trang web.

Thông tin chỉ được gửi đến cho các nhân sự được khách hàng ủy thác. Hệ thống Người Thổi Kèn Canary sẽ không chuyển giao thông tin đến bất kỳ người nào trực thuộc cơ quan khách hàng hoặc đến từ bên ngoài mà không có sự đồng thuận từ khách hàng.

Văn phòng của chúng tôi được đặt ở Indonesia, Mã Lai, và Thái lan. Hiện nay chúng tôi làm việc ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng chúng tôi có thể đảm nhận những khu vực khác.

Hiện tại chúng tôi đáp ứng 4 ngôn ngữ: tiếng Anh, Indonesia, Mã Lai, và Thái lan. Tuy nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng có thể đảm nhiệm những ngôn ngữ khác.

Bạn có cần thêm thông tin không?