An toàn

Hệ thống Người thổi kèn Canary (Canary®) và các hệ thống máy chủ của chúng tôi sử dụng các chứng thực khóa công khai SSL làm giao thức mật mã để bảo mật trong các giao tiếp giữa hệ thống Người Thổi Kèn Canary với khách hàng hoặc người thổi kèn. Hệ thống khóa công khai SSL bảo đảm một môi trường làm việc uy tín cho khách hàng của chúng tôi cũng như người thổi kèn và cam kết:

  • Không ai khác có thể đọc được tin nhắn
  • Không ai khác được chỉnh sửa tin nhắn
  • Bạn đang giao tiếp với Máy chủ WBS chính thống

Chúng tôi mã hóa các thông tin của bạn và đánh dấu nó!

Các giao dịch về dữ liệu thông qua trình duyệt Canara WBS sử dụng các quy chuẩn cấp cao về bảo mật như việc dùng SSL (COMODO CA hữu han), hệ thống Tường lửa và an ninh đồng bộ bao gồm cả việc theo dõi bất kỳ những hoạt động đáng ngờ nào. Việc an ninh này nhằm ngăn ngừa các phần mềm ác tính, vi-rút, trộm cắp hoặc lạm dụng cũng như bất kỳ các xâm nhập nào từ bên ngoài.

SSL được dùng cho bất kỳ các định dạng giao tiếp nào qua internet (web, email, Trình duyệt đi động và trò chuyện qua mạng)

Lưu giữ thông tin

Canary cam kết bảo hộ và tôn trọng sự riêng tư của bạn theo các nguyên tắc GDPR:

  1. Dữ liệu được thu thập cho các mục đích xác định, rõ ràng và chính thống như đã được đề cập trong Privacy Policy
  2. Dữ liệu sẽ bị xóa đi sau một thời gian nhất định dựa trên thỏa thuận
  3. Dữ liệu có thể được tiết lộ do yêu cầu pháp lý như đã đề cập trong Privacy Policy

Kết thúc mã hóa

Canary Whistleblowing là một trang web được mã hóa nối đầu, có nghĩa là chỉ giao tiếp với người dùng, khách hàng hoặc người thổi còi và Canary Whistleblowing, có thể truy cập tin nhắn. Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL như một giao thức mã hóa cho phép Canary Whistleblowing và máy chủ của chúng tôi bảo vệ dữ liệu người dùng của chúng tôi khỏi bị nghe lén của bên vô ý.

Khi người dùng trỏ đến trang web được bảo vệ của chúng tôi, máy chủ được bảo vệ của chúng tôi sẽ chia sẻ khóa chung với người dùng để bắt đầu một phiên bảo mật bảo vệ tin nhắn được chuyển. Chỉ có Hệ thống thổi còi Canary, người có khóa riêng được cài đặt trên máy chủ gốc của chúng tôi và không bao giờ chia sẻ, mới có thể giải mã tin nhắn được gửi bởi người dùng. Điều đó có nghĩa là chỉ có Canary Whistleblowing mới có thể đọc tin nhắn.

Khách hàng tham khảo